ผบ.บก.ควบคุม สุริโยทัย ให้การต้อนรับที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน ไทย – มาเลเซีย

608

          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุม กองบังคับการควบคุมสุริโยทัย ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยทัย ให้การต้อนรับ พลเอก กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก / ที่ปรึกษาสำนักงานที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกองบังคับการควบคุมสุริโยทัย โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย พร้อมทั้งมอบนโยบาย หารือ ประสานการปฏิบัติ และให้คำแนะนำหน่วย

          จากนั้น พลเอก กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย และคณะ เดินทางต่อไปยัง ด่านศุลกากรตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยได้ร่วมลาดตระเวนทางน้ำ พร้อมกำชับเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัย ตามลำน้ำตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตรวจสอบช่องทางข้ามธรรมชาติของแม่น้ำสุไหงโก-ลก ที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย ด้านจังหวัดนราธิวาส กับรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย โดยได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มตลอดแนวชายแดน สกัดกั้นพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งเพิ่มมาตรการในการลาดตระเวน โดยให้หน่วยได้บูรณาการ การปฏิบัติงานในทุกมิติ พร้อมทั้งเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ กำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน จำนวน 2 กองร้อยป้องกันชายแดน ได้แก่ ฐานปฏิบัติการ กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และฐานปฏิบัติการ กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 3 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยได้ตรวจเยี่ยม พบปะ มอบโอวาทให้แก่กำลังพลพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างประเทศไทย – มาเลเซีย เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ ตลอดจนเน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติงานตามนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยได้เน้นย้ำกําชับในเรื่องการควบคุมบุคคล อาวุธ วัตถุระเบิด ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ตามแนวชายแดนไม่ให้เข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด ในการนี้ ได้มอบความห่วงใย และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้แก่กำลังพล เพื่อให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า