“เกศาสานใจ เชื่อมรักสานสัมพันธ์” เปิดกองร้อย บริการตัดผมฟรีให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

192

          กองร้อยทหารพรานที่ 4805 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ กองร้อยทหารพรานที่ 4807 พร้อมช่างตัดผมประจำกองร้อย ให้บริการตัดผมฟรีให้กับผู้สูงอายุบริเวณรอบฐานปฏิบัติการ ตามโครงการ “เกศาสานใจ เชื่อมรักสานสัมพันธ์” ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4805 บ้านเขาสามสิบ ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

          สำหรับโครงการ “เกศาสานใจ เชื่อมรักสานสัมพันธ์” ต่างได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่เป็นอย่างมาก และยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งสร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยอีกด้วย

เกศาสานใจ
ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า