เยี่ยมน้องสุนัข (จรจัด) แวะแลฟาร์มไก่ (เบตง)

138

          ถึงแม้น้อง ๆ จะถูก ทอดทิ้งเป็นสุนัขจรจัด ที่จับมารวมไว้แต่ก็ยังมีพี่ ๆ ใจดีคอยดูแล สนับสนุนค่าอาหาร ค่ายาตามกำลัง เป็นบ้านแสนสุขของสุนัขแสนรัก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153

          อีกหนึ่งที่ที่ได้เห็นถึงการพัฒนาโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารช่างที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15 ที่เป็นศูนย์ผลิตพันธุ์ไก่เบตงพระราชทาน เรียกได้ว่าทุกขั้นตอนได้รับการเลี้ยงดูจากผู้มีความรู้เริ่ม ตั้งแต่การฟักไข่ อนุบาลไก่แรกเกิด ไปจนถึงโตเต็มวัยพร้อมขยายพันธุ์

สุดยอดทหารไทย ทำได้ทุกอย่าง
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า