ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ชค.๙๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๖,๔๒๒.๐๐ บาท )

132

ฉก.อโณทัย