เยี่ยมเยียน ปรับทุกข์ ผูกมิตร สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่

23

          เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 2 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ร้อยโท อัครายุทธ สีดาโคตร ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4908 พร้อมด้วย จ่าสิบเอก คมสัน เนียมประสพ ร่วมกับ คณะไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) เข้าพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ เพื่อสอบถามปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมอบสิ่งของบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อคอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า