ทหารพราน 48 ลงพื้นที่ศูนย์การศึกษาอิสลามฯ สานสัมพันธ์ สร้างรอยยิ้ม เพื่อชุมชน

129

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดกำลังพล ลงพื้นที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอัล-อับรอรี หมู่ที่ 6 บ้านเขาสามสามสิบ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนพัฒนาสัมพันธ์กับคณะครูและนักเรียน พร้อมทั้งสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการเรียน การสอน พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารในพื้นที่และตรวจความเรียบร้อย เพื่อให้พื้นที่สถานศึกษามีความปลอดภัย สร้างความเข้าใจ ปรับทุกข์ ผูกมิตร อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับคณะครูและนักเรียน ทั้งนี้ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬา (ฟุตบอล) ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

          นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเข้าถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้พบปะหารือพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในชุมชน เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งได้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้ “พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย”

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า