“ชาวรามันห์” รณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุบนถนน

126

          เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 พื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ภายใต้การรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ซึ่งในกิจกรรมได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการนำมาตรการ ในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 4 ด้าน ได้แก่ คน ,ถนน ,ยานพาหนะ , และสิ่งแวดล้อม มาใช้เป็นกลไกการปฏิบัติและเฝ้าระวังป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่  และได้ร่วมจัดตั้ง “จุดตรวจ ด่านตรวจ จุดบริการประชาชนและด่านชุมชน” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ของจังหวัดยะลา ซึ่งดำเนินการช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ นี้

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า