การฝึกทบทวนกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพันคีรีเขต จ.ยะลา พร้อมทั้งสาธิตศิลปะป้องกันตัว การต่อสู้ด้วยมือเปล่า เพื่อให้สมาชิก อรบ. สามารถป้องกันตนเองได้

2057

        พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพันคีรีเขต ณ วัดศรีนคร บ้านศรีนคร ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมี พันเอก นพพร  สิงห์ศักดา รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 /รองหัวหน้าคณะทำงานที่ 1 พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, หัวหน้ากองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพันคีรีเขต และสมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพันคีรีเขต เข้าร่วมในพิธี

        สำหรับการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.)  ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 มีทั้งหมด 29 รุ่น จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส  และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งมียอดผู้เข้ารับการฝึกรุ่นละจำนวน 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก มีความรอบรู้ในเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่, ยุทธวิธีฝ่ายตรงข้าม, การป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย และในการแก้ไขปัญหากรณีถูกลอบทำร้าย สามารถใช้อาวุธประจำกายได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อประสบเหตุ

        ในการนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกศิลปะป้องกันตัว พร้อมทั้งสาธิตศิลปะป้องกันตัว การต่อสู้ด้วยมือเปล่า เพื่อให้สมาชิก อรบ. สามารถป้องกันตนเอง ไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายได้ต่อไป

กองพลทหารราบที่15

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า