ร่วมพัฒนาทำความสะอาด มัสยิดในพื้นที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ณ มัสยิดนูรุลอิห์ซาน บ้านปาโฮะฆาเย๊าะ หมู่ที่ 2 ตำบลปุลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

698

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 4206 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ นาย ไพโรจน์ เกิดแสงสุริยงค์ (ปลัดประจำตำบลปุลากง) ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ มัสยิดนูรุลอิห์ซาน บ้านปาโฮะฆาเย๊าะ หมู่ที่ 2 ตำบลปุลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชุมชน สร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนในพื้นที่

        มัสยิด เป็นสถานที่ใช้ประกอบศาสนกิจของพี่น้องมุสลิม เป็นสถานที่ที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ละหมาด สอนหลักการศาสนาแก่สมาชิกในชุมชน แต่ละชุมชนอาจจะมีกิจกรรมที่ประกอบในมัสยิดเหมือนกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นกิจกรรมที่เน้นกิจกรรมทางศาสนาเป็นสำคัญ ความสะอาดจึงเป็นหัวใจหลักสำคัญ ในการประกอบศาสนกิจต่าง ๆ ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า