สั่งกำลังป้องกันชายแดน เฝ้าระวังป้องกันลักลอบข้ามไปขนใบกระท่อมฝั่งมาเลเซีย หลังศาลมาเลย์ สั่งจำคุกขบวนการลักลอบขนใบกระท่อม 2 ปี

1024

        พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา / ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ประชุมหน่วยงานความมั่นคงดูแลแนวชายแดน ฝ่ายปกครอง ตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตลอดจนตรวจคนเข้าเมืองสงขลา หลังมีการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน โดยเฉพาะการลักลอบข้ามไปยังมาเลเซีย เพื่อขนใบกระท่อมกลับมาฝั่งไทย โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ศาลมาเลเซียได้ตัดสินจำคุก 2 ปี คนไทย 11 คน ฐานขนใบกระท่อม โดยตั้งข้อหาขนพืชมีพิษ และยังมีคนไทยอีก 5 คน ถูกจับในข้อหาเดียวกันในสัปดาห์นี้ และรอการตัดสินของศาลมาเลเซีย

        พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา / ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ได้เน้นย้ำให้หน่วยกำลังป้องกันชายแดนและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องร่วมกันปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของทั้งคนไทยและต่างด้าว การป้องกันการขนยาเสพติดข้ามแดน การรุกล้ำอธิปไตยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของกำลังพล ทั้งจากโรคโควิด-19 และการก่อความไม่สงบ โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอสะบ้าย้อย / นาทวี / จะนะ และเทพา จังหวัดสงขลา กำชับทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง  เจ้าหน้าที่ประจำด่านทุกจุดเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ในห้วง 13 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันเชิงสัญลักษณ์ครบรอบวันก่อตั้งขบวนการ BRN ประกอบกับใกล้ครบรอบเหตุการณ์กรือเซะช่วงกลางเดือนเมษายนนี้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า