“เป็นทุกอย่าง…ให้เธอแล้ว แม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลย พวกเราเต็มใจที่จะดูแล… ประชาชนที่น่ารักของเรา เห็นท่านยิ้มได้เราก็มีความสุข”

51

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า