แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 4 สร้างประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน ย้ำ ทุกกิจกรรมยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

896

               วันนี้ (9 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุม หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 วาระพิเศษ ถึงระดับ กรม เพื่อมอบนโยบาย ชี้แจงการปฏิบัติงาน ให้หน่วยในพื้นที่ดำเนินการเป็นไปตามภารกิจและข้อสั่งการ ของผู้บัญชาการทหารบก โดยให้ทุกหน่วย ติดตามสถานการณ์ความเป็นไปของบ้านเมืองอย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างความรับรู้ สร้างเครือข่ายงานการบูรณาการกับทุกภาคส่วนตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่

        โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำนโยบายสำคัญแก่หน่วยที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ว่า เนื่องจากในห้วงนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 กลับมาระบาดอีกระลอก และมีทีท่าแพร่กระจายไปยังกลุ่มต่าง ๆทั่วประเทศ ขณะเดียวกันกองทัพอยู่ในช่วง การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี 2564 จึงให้ทุกหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ ปรับมาตรการยกระดับป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด สำหรับในช่วงวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึง ขอให้มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัย อย่างเข้มงวด จัดตั้งจุดบริการประชาชนด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างศักยภาพ ของหน่วยให้เกิดประโยชน์ เพื่อความเชื่อมั่น และความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า