มทภ.4 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน เส้นทาง สุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ ย้ำ! ทำงานด้วยใจอาสา เป็นตัวอย่างป้องกันโรค ตลอดเทศกาล

566

        วันนี้ 9 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. พลโท​ เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดบริการประชาชนเส้นทาง สุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ ฝั่งขาเข้าบริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็นจุดให้บริการ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9 – 18 เมษายน 2564 นี้ โดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน การบริการพี่น้องประชาชนด้วยหัวใจที่เป็นจิตอาสา เสียสละ พร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด  โดยให้กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบเครื่องดื่ม อาหารว่างและอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในห้วงเทศกาลสงกรานต์ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

        สำหรับการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นจุดพักรถ พักคน แนะนำเส้นทาง และสถานที่สำคัญ รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์พร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก และโรงพยาบาลใกล้เคียงในพื้นที่ นอกจากนี้มี บริการตรวจเช็ค/ซ่อมยานพาหนะ บริการน้ำดื่ม ชา กาแฟ อุปกรณ์สื่อสาร บริการห้องสุขา และแจ้งเหตุฉุกเฉินอื่น ตลอดจนหากผู้ใช้รถใช้ถนนมีอาการอ่อนเพลียจากการขับขี่ยานพาหนะ สามารถใช้บริการนวดผ่อนคลายได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ กองทัพภาคที่ 4 ขอส่งความปรารถนาดีให้กับประชาชนทุกท่าน เดินทางอย่างปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID -19 อย่างเคร่งครัด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า​