ทหารพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกโอกาส

968

ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า