ส่งมอบบ้านตามโครงการ ‘หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซ่อมสร้าง ปันสุข’ เพิ่มพูนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

100

          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่ 1 ตำบลบางร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ส่งมอบบ้าน ตามโครงการ ‘หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซ่อมสร้าง ปันสุข’ ให้กับ นายนิดี  อับดุลรามัน ซึ่งเป็นประชาชนที่มีฐานะยากจน และที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัย ชำรุดทรุดโทรม ที่ผ่านมาให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ และหน่วยภาครัฐเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เพื่อเป็นการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างขวัญ และกำลังใจ เพิ่มพูนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายอำเภอสุคิริน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุคิริน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางร่มไทร ผู้แทนส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อิหม่ามประจำตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมในพิธี

          ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีการส่งมอบที่พักอาศัย ให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย ถึงแม้มีฐานะยากจน แต่ก็มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจ  กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต้องขอขอบคุณในทุกส่วนอย่างใจจริง” โดยได้ดำเนินโครงการการซ่อมสร้างบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 หลัง โดยจะดำเนินการซ่อม หรือสร้างบ้าน ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่มีฐานะยากจนและเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะได้มีกำลังใจในการทำความดีต่อไป

ทหารมีไว้ทำไม

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

กองพลทหารราบที่15

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า