ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เปิดศาลาวงกลม ประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ (รัชกาลที่ 5) นำกล่าวปฏิญาณตน “ข้าพระพุทธเจ้าจะรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิต” 

249

          เมื่อวันที่ (9 ธันวาคม 2565) เวลา 09.30 น. ณ ค่ายมหาจักรีสิรินธ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดศาลาวงกลม ประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อใช้สำหรับเป็นสถานที่สักการะของกำลังพล ครอบครัว ผู้มาเยี่ยมเยียน ตลอดจนเป็นสถานที่กระทำพิธีสำคัญต่าง ๆ พร้อมกันนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้นำพี่น้องจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในพื้นที่ กล่าวคำปฏิญาณตน ด้วยคำว่า “ข้าพระพุทธเจ้าจะรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิต” โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, พันโท นพรัตน์ มหัตเสน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3  กรมทหารราบที่ 5, คณะผู้บังคับบัญชา, หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนกำลังพลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

          สำหรับ ศาลาวงกลม ประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ (รัชกาลที่ 5) จัดสร้างขึ้นด้วย พลเอก เกรียงไกร  ศรีรักษ์  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้มีดำริเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 4 ให้จัดสร้างศาลาวงกลม ประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ราชกาลที่ 5) ขึ้น ภายในพื้นที่ค่ายมหาจักรีสิรินธร ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นสถานที่สักการะของกำลังพล ครอบครัว ผู้มาเยี่ยมเยียน ตลอดจนเป็นสถานที่กระทำพิธีสำคัญต่าง ๆ โดยได้เริ่มการก่อสร้าง ตั้งแต่ เดือนมกราคม แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 ได้รับงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธา และการแข่งขันกอล์ฟการกุศล จำนวน 3,655,594 บาท ทั้งนี้การก่อสร้างดังกล่าวยังคงเหลืองบประมาณจำนวนหนึ่งจึงได้จัดตั้งกองทุนสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาวงกลม ฟื้นฟูภูมิทัศน์ ให้ดูสง่า คงความงดงามอยู่ตลอดเวลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า