ผช.ผบ.ทบ. บิ๊กเกรียง ของน้อง ๆ ทภ.4 ลงใต้เดินสายขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ หลังพักรักษาตัวจนเป็นปกติจากเหตุ ฮ.ทบ. ลงฉุกเฉิน ในพื้นที่ อ.เทพา เมื่อ 5 เดือนก่อน ล่าสุดนักบิน ตลอดจนลูกน้อง รวม 7 นาย ปลอดภัยหายเป็นปกติเช่นกัน

610

          ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565 พลเอก เกรียงไกร  ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีสดุดีวีรไทย 2484 ประจำปี 2565  ณ  ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงใต้ครานี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ลาดตระเวนมอบของและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่าง  ๆ ที่มีส่วนในการช่วยเหลือทำการรักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ทหารบกลงฉุกเฉิน ผ่านพ้นวิกฤติ ทุกคนหายดีเป็นปกติจึงขอตอบแทนเพื่อโรงพยาบาล และสังคมต่อไป

          โดย พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เดินทางพร้อมด้วย คุณคนึงนิตย์  ศรีรักษ์ และ พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ไปยัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ และโรงพยาบาลเทพา ซึ่งเป็นสถานพยาบาลแรกรับผู้บาดเจ็บทั้ง 7 นาย ส่งต่อรักษาตัว ทุกคนต่างดีใจที่วันนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเดินเหินเป็นปกติ และมีกำลังใจที่เข้มแข็ง ต่างคนค่างมีความสุข ที่ได้มอบรอยยิ้ม กำลังให้แก่กัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า