กอ.รมน.ภาค 4 สน. ชี้แจงกรณีเหตุระเบิดแหล่งท่องเที่ยวชายหาดบ้านทอน จ.นราธิวาส

362

          จากกรณีเหตุการณ์คนร้ายได้ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณชายหาดบ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เหตุเกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 06.15 น. โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต และภายหลังเกิดเหตุสื่อมวลชนบางสำนักได้มีการนำเสนอข่าวสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวาง นั้น

          จากกรณีดังกล่าว พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการให้เร่งคลี่คลายสถานการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุด จึงขอสร้างความเข้าใจดังนี้

          จากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและวัตถุพยานพบว่า คนร้ายได้ใช้ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สปิคนิคจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารไปฝังไว้บริเวณชายหาดบ้านทอน (ใกล้รีสอร์ทปันตัยทอน) และได้เกิดระเบิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 06.15 น. รัศมีระเบิดประมาณ20 เมตร โดยจุดเกิดเหตุเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก ถือเป็นแหล่งรายได้หลักของชุมชน โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตพื้นที่สนามบิน และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการขึ้นลงของอากาศยาน จึงคาดว่าคนร้ายน่าจะมุ่งโจมตีเพื่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ สถานประกอบการ และพี่น้องประชาชนที่มาท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าว แต่เกิดระเบิดขึ้นก่อนจึงไม่สามารถสร้างความความสูญเสียได้

          อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานที่เกิดเหตุเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับเขตสนามบิน ท่าอากาศยานนราธิวาส จึงได้ทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการยกระดับแผนรักษาความปลอดภัยภายในเขตสนามบินให้เข้มงวดยิ่งขึ้น จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย และให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสนามบินที่ได้กำหนดไว้ จึงใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกและขอให้มั่นใจว่า “เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเครื่องบินและท่าอากาศยาน” แต่อย่างใด

          กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยยกระดับการควบคุมพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่รอบนอกเขตสนามบินนราธิวาส และสนามบินเบตง ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและชุมชนให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด พร้อมทั้งให้เร่งรัดตรวจพิสูจน์หลักฐานจากเหตุระเบิด เพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนต่อไป

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
10 สิงหาคม 2565

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า