จังหวัดยะลา ปล่อยปลา 300,000 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

59

          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณคลองลาแล หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วย นายอัมรันท์ บากา นายอำเภอกาบัง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ในพื้นที่ เข้าร่วม

          ด้านนายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา กล่าวว่า ด้วยวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดยะลา และอำเภอกาบัง จัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนเป็นการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ อันจะเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญยิ่งต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า