เยี่ยมให้กำลังใจ ตรวจสุขภาพ มอบยาสามัญประจำบ้านให้ประชาชน “เพราะทุกย่างก้าว..เราห่วงใยประชาชน”

917

        หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ โดย กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 9 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัด ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน พร้อม เจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโละไกรทอง, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และบัณฑิตอาสาบ้านทะเล ลงพื้นที่พบปะพูดคุยพัฒนาความสัมพันธ์ ให้กำลังใจ และสำรวจความเป็นอยู่ของประชาชน ในพื้นที่บ้านทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นหมู่บ้านสันติสุขในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าใช่จ่ายและภาระในการเดินทางไปพบแพทย์

        ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่พยาบาลได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำแนะนำด้านสุขภาพ พร้อมทั้งยังได้มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนด้วย รวมทั้งยังได้ให้กำลังใจและให้คำมั่นว่า ทุกภาคส่วนจะไม่ทอดทิ้งประชาชนพร้อมช่วยเหลือเยียวยา สร้างความอบอุ่นใจให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ และจะออกให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง

เพราะทุกย่างก้าวเราห่วงใยประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า