คลิป!! รวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สร้างรอยยิ้ม คืนสู่พี่น้องประชาชน

296

เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า