สวัสดีปีใหม่ 2566

308

“สวัสดีปีใหม่ขออวยพรให้ท่าน

จงประสบความสำเร็จในทุก ๆ สิ่ง ในปีใหม่นี้

สุขสันต์วันปีใหม่ ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ

ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง”

 

พลโท ศานติ  ศกุนตนาค

แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

 

สวัสดีปีใหม่2566

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า