องคมนตรี ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจจังหวัดปัตตานี พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

947

        วันนี้ ( 7 ตุลาคม 2563 ) เวลา 10.00 น. ที่ ท่าเทียบเรือ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส และการพัฒนาอาชีพการทำประมงชายฝั่งของราษฎรในพื้นที่ พร้อมมอบพันธุ์ปลาและซั้งให้แก่ผู้แทนราษฎร ก่อนจะเดินทางโดยเรือ เพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิตการเลี้ยงปลาที่หลากชนิดในแม่น้ำปัตตานี โดยมี พลโทสิทธิพร มุสิกะสิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตลอดจนส่วนราชการ และประชาชน ประมงพื้นบ้านให้การต้อนรับ

        ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชายฝั่ง ด้วยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล หรือ ปะการังเทียม.โดยนำวัสดุต่าง ๆ ได้แก่ แผ่นคอนกรีต ท่อคอนกรีต ตู้รถไฟที่ไม่ได้ใช้งาน รถเก็บมูลฝอยระบบไฮโดรลิก และอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ โดยมีพื้นที่ดำเนินการ คือ ชายฝั่งทะเลเปิด แหล่งน้ำภายในตามแนวชายฝั่งและป่าชายเลน ในเขตจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่เป้าหมายและได้รับผลประโยชน์ แบ่งเป็น จังหวัดปัตตานี 6 อำเภอ 18 ตำบล 50 หมู่บ้าน 14,277 ครัวเรือน รวม 82,901 คน และจังหวัดนราธิวาส 2 อำเภอ 6 ตำบล 22 หมู่บ้าน 5,147 ครัวเรือน รวม 26,515 คน ทั้งนี้จากการสำรวจสัตว์น้ำในปัจจุบันพบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้น  โดยปลาที่พบมากที่สุด คือ ปลาสีกุน ปลาบู่ และปลากะพง ทำให้การทำประมงของชาวบ้าน สามารถจับสัตว์น้ำได้เพิ่มมากขึ้น มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว

        เวลา 13.30 น. องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางต่อไปยัง หมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 4201  วัดเนินผาโลการาม อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พบปะเยี่ยมให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ของหมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4201 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สายบุรี และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 64 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่ทุกคน ที่ได้ดูแลและรักษาความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

        จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังวัดปิยาราม ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม พระราชทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้นำศาสนา และประชาชนที่มาให้การต้อนรับ โอกาสนี้ พระสงฆ์ได้ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ศูนย์

ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า