ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา

215

          เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.30 น. ณ พื้นที่ปฏิบัติการ ชุดคุ้มครองตำบลปะแต (ชคต.ปะแต) ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พันเอก สุรศักร ทั่วด้าว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลในส่วนของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัย ตรวจสอบการขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมาย/สิ่งเสพติด และสกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

          ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลให้เป็นไปตามนโยบาย และสั่งการของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อไม่ให้กำลังพลประมาทต่อสถานการณ์ และสามารถกำกับดูแลพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47