ห่วงใย ใส่ใจ กำลังพล ในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน

206

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยหน่วยขึ้นตรงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ในพื้นที่ อำเภอสายบุรี และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี พันโท อินทัช รอดทอง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 พร้อมด้วย เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 และฝ่ายอำนวยการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนกำลังพลในส่วนของกองร้อยหน่วยขึ้นตรงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติตามสั่งการของผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของหน่วยในรูปแบบต่างๆ ,เรื่องเกี่ยวกับข้อมูล INTELLIGENCE PREPARATION OF THE BATTLEFIELD : IPB ในการระวังป้องกันพื้นที่โดยรอบของฐานปฏิบัติการฯ ,เรื่องเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ที่กำลังพลพึงได้รับ และเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกำลังพลให้มีความพร้อมกับทุกสถานการณ์

          ทั้งนี้ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ได้เน้นย้ำการปฏิบัติภารกิจของหน่วยในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย และสั่งการของผู้บังคับบัญชา เพื่อไม่ให้กำลังพลประมาทต่อสถานการณ์ ไม่สร้างเงื่อนไขต่างๆ และสามารถกำกับดูแลพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า