ฉก.ทพ.48 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

193

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านไม้ฝาด ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ร้อยตรี ศรชัย อาจสามารถ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วย ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานในพื้นที่ และหมวดทหารพรานหญิงที่ 48  ร่วมกับส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียนบ้านไม้ฝาด เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในพิธี

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ที่รกสูง ทั้งนี้กิจกรรมจิตอาสาเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสำนึกให้เราร่วมกันทำความดี พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกายและแรงใจเพื่อสาธารณะ ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48