กิจกรรม จิบน้ำชายามเช้า ร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหาในพื้นที่

160

           เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. ที่วัดยะหาประชาราม อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พันโท จิรวัฒน์ พิทักษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 พร้อมด้วยกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ ปลัดอำเภอยะหา, ส่วนราชการฯ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้า “ลานธรรม ลานกาแฟ” เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยมี ธนาคารออมสิน สาขายะหา และสถานีตำรวจภูธรปะแต เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

          ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมไปถึงให้การสนับสนุนการกำกับดูแลพื้นที่โดยรอบในการจัดกิจกรรมฯ เพื่อให้เกิดพื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนต้องปลอดภัย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47