ร่วมมอบอาคารเรียนวิญญูชนไทย – จีน ยกระดับการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

198

          เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงเรียนอัลเอากอฟอิสลามวิทยา ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พันเอก ศรัญญู สังรี และ พันตรี วรุณโรจน์ ภูมิชาติ รองผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมมอบอาคารเรียน วิญญูชนไทย- จีน ซึ่งสมาคมวิญญูชนไทย-จีนได้จัดหาทุนเพื่อสร้างอาคารเรียน ห้องน้ำ โต๊ะเก้าอี้ พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอน มอบให้แก่โรงเรียนอัลเอากอฟอิสลามวิทยา ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ทำการส่งมอบให้โรงเรียนอัลเอากอฟอิสลามวิทยา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โดยมี นายเว็นตง แซ่ฟู นายกสมาคมวิญญูชนไทย-จีน พร้อมคณะประกอบด้วย พลเอก พลางกูร กล้าหาญ รองประธานกรรมการมูลนิธิร่มเกล้าเขาค้อ, พลเอก เทอดศักดิ์ ดำขำ นายกสมาคมสานฝันปันรัก ร่วมเดินทางมาเป็นเกียรติและสักขีพยาน พร้อมนี้คณะผู้บริหารครูอาจารย์ กรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนอัลเอากอฟอิสลามวิทยา ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี , นาย สิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

          โรงเรียนอัลเอากอฟอิสลามวิทยา ได้รับงบประมาณจากสมาคมวิญญูชนไทย – จีน และงบสนับสนุนจากงาน เดิน – วิ่ง การกุศล “RUN for GIVE พี่ส่งน้องเรียน” ในการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน รวมระบบสาธารณูปโภค เพื่อยกระดับด้านการศึกษาและเป็นการเปิดประตูแห่งการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย – จีน โดยได้ขยายระดับช่วงชั้นเรียนและการสอนเพิ่มขึ้นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อให้นักเรียนได้ทำการศึกษาต่อเนื่องภายหลังที่จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล

          โดยการส่งมอบอาคารในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนอัลเอากอฟอิสลามวิทยาในการทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจ และช่วยส่งเสริมความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ (ไทยพุทธ มุสลิม จีน) ซึ่งจะเป็นแบบอย่างการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า