รับมอบสะพานแบริ่ง เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชน และสามารถใช้สัญจรไป มาได้อย่างปกติ

208

          เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ที่ บ้านไอร์บือแต หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ร้อยโท วัชรินทร์  ลีพิลา ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4910 ร่วมกับ นายอำเภอจะแนะ ปลัดอำเภอจะแนะ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 จังหวัดสงขลา ผู้นำศาสนาตำบลช้างเผือก – ตำบลดุซงญอ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันรับมอบสะพานแบริ่งเส้นทางบ้านไอร์บือแต – บ้านน้ำหอม ที่ได้รับการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อย โดยมีนายซูปิยัน แดเมาะเล็ง นายอำเภอจะแนะ เป็นประธานในการรับมอบสะพานในครั้งนี้

          สืบเนื่องจากสะพานดังกล่าวเกิดชำรุด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา บริเวณคอสะพานรอยต่อระหว่างบ้านไอร์บือแต หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเผือก กับบ้านน้ำหอม หมู่ที่ 7 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ถูกกระแสมวลน้ำป่าที่เชี่ยวกราก พัดคอสะพานขาด ส่งผลทำให้ประชาชน ที่อาศัยอยู่ใน 2 หมู่บ้าน จำนวน 832 ครัวเรือน รวม 2,614 คน ได้รับความเดือดร้อนจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ปกติ โดย ร้อยโท วัชรินทร์ ลีพิลา ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4910 พร้อมด้วยกำลังพล ได้ร่วมกับชาวบ้านจิตอาสา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ร่วมกันเคลื่อนย้ายกำจัดซากเศษท่อนไม้และกิ่งไม้ ที่มีความหนาแน่น และถูกกระแสมวลน้ำป่าพัดมากับกระแสน้ำ ลอยติดกับบริเวณคอสะพาน เพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถไหลผ่านได้สะดวก เป็นการป้องกันชะล้างทำลายหน้าดินบริเวณคอสะพานที่กำลังดำเนินการซ่อมแซมซ้ำ

          ทั้งนี้การปฏิบัติของหน่วยเป็นด้วยความเรียบร้อย เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชน และสามารถใช้สัญจรไป – มาได้อย่างปกติ

ทหารเป็นที่พึ่งของประชานในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า