กำลังพล ฉก.ทพ.46 เร่งฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมให้สามารถกลับมาอาศัยได้โดยเร็วที่สุด

98

           เมื่อวันที่ (5 มกราคม 2567) พันเอก พสิษฐ์ ชาญเลขา ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 มอบหมายให้ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4602 ,4605, 4610 พร้อมด้วย ชุดช่างและกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยฯ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายจากอุทกภัย เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือน และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบในอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน

          โดยได้ซ่อมแซมบ้านเรือนให้ผู้ได้รับผลกระทบที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง และไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้ ประกอบด้วย นางหาบีบ๊ะ กูมอ บ้านเลขที่ 57/2 หมู่ 5 บ้านบูวะ (บ้านย่อย บ้านยาเเลเบาะ),นายทวีป ใสบริสุทธิ์ บ้านเลขที่ 105/3  หมู่ 5 บ้านท่าเรือ , นางซาฝินาศ  มะประสิทธิ์ บ้านเลขที่ 35  หมู่ 1 บ้านท่าเรือ ,นายหะมะนอ  ซือแม  บ้านเลขที่ 18 หมู่ 1 บ้านลือมุห์ (บ้านย่อย บ้านสะแนะ) ,นายมาโซ  อะแม บ้านเลขที่ 20 หมู่ 1 บ้านลือมุห์ (บ้านย่อย บ้านสะแนะ) และ นางอามีเน๊าะ กามอ บ้านเลขที่ 35 หมู่1 บ้านลือมุห์ (บ้านย่อย บ้านสะแนะ) ในพื้นที่ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ หน่วยได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้เจ้าของบ้านสามารถเข้าพักอาศัยอยู่ได้โดยเร็วที่สุด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า