ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

454

          ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านยานิง หมู่ที่ 2 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุที่ติดเตียงออกจากพื้นที่มีน้ำท่วมสูงและได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

          ทั้งนี้ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 มีความห่วงใยและไม่ทอดทิ้งประชาชน โดยได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งได้มีการเตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที ซึ่งหากประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 โทร 075 – 383405 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เพราะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่รอไม่ได้

เราจะก้าวผ่านอุทกภัยพิบัติไปด้วยกัน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่151

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า