แม่ทัพภาคที่ 4 เข้าพบปะเจ้าคณะจังหวัด และประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่ จชต. รับฟังปัญหา ร่วมหารือแนวทางบูรณาการทำงานร่วมกัน

326

          เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 10.35 น. ที่ วัดตานีนรสโมสร (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมนมัสการพระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค 18 หลังเข้ารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 และถือโอกาสนี้นำนโยบายที่สำคัญในการแก้ไขปัญหามาร่วมหารือ เสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกันนี้ได้เข้ากราบนมัสการรูปปั้นหลวงปู่ทวดเพื่อความเป็นสิริมงคล

          โดย พระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาส ได้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมทั้งได้ฝากดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ตลอดจนพื้นที่วัดในการตั้งฐานปฏิบัติการ ช่วยพัฒนาดูแลวัด พระภิกษุ และพุทธศาสนิกชนในช่วงเทศกาลสำคัญ รวมถึงสร้างความมั่นใจในการทำงานของส่วนราชการต่างๆ ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง มีการบูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          จากนั้น พลโท ศานติ สกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส  และคณะ เดินทางต่อไปที่วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เข้ากราบนมัสการพระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 โดยมี ชมรมอิหม่าม, ผู้นำศาสนาอำเภอสุไหงปาดี กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน( อรบ.), สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4

          พลโท ศานติ สกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ จึงตั้งใจอยากจะเข้ากราบนมัสการพระภิกษุสงฆ์ และเจ้าคณะจังหวัด รวมทั้งประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมเยียนและรับฟังปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเรื่องแรกที่จะต้องเร่งสานต่อนโยบาย และโครงการอย่างต่อเนื่อง มุ่งทำลายเครือข่ายยาเสพติดตั้งแต่ผู้ขาย ไปจนถึงผู้เสพ เพื่อหยุดวงโคจรยาเสพติดให้หมดไป ส่วนเรื่องความมั่นคง จะเน้นเรื่องการพูดคุย ด้วยกระบวนการยุติธรรม เพราะไม่ให้เกิดการสูญเสีย เพื่อนำสันติสุขกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเน้นย้ำเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน

          ต่อมาเวลา 14.45 น. แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะ เดินทางต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมหารือตามนโยบายสำคัญคือการแก้ไขปัญหาในชุมชนเรื่องยาเสพติด โดยเน้นกลุ่มผู้ติดยาเสพติดที่ขาดสติ มีจิตหลอน ที่จะเป็นอันตรายต่อเด็กผู้บริสุทธิ์ คนชรา รวมถึงครอบครัว อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือชุมชนให้มีความปลอดภัย โดยมีนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส, คณะกรรมการอิสลาม ,เจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมพบปะพูดคุย ในครั้งนี้ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้ปลอดภัย ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีบทบาทในการดึงกลุ่มผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูรักษา โดยใช้สภาประชาธิปไตยตำบลเป็นหลัก และแนวทางการบำบัด Camp 35 เชื่อมโยงกับกระบวนการชุมชนบำบัดยาเสพติด (CBTx) ควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้กลุ่มผู้ติดยาเสพติดเหล่านี้ สามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า