ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของ ศสว. งวดที่ 2 ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 147,613.71 บาท )

38