ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะ งวดที่ ๒ ไตรมาส ๓ (ครั้งที่๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

93