รองแม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจทหารพราน 47 “ย้ำ เจ้าหน้าที่อย่าประมาทในการปฏิบัติงาน และต้องดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนในทุกโอกาส”

203

          วันนี้ 2 กรกฎาคม 2565  ณ  กองร้อยทหารพรานที่ 4711 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เยี่ยมให้กำลังใจ มารับฟังการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาข้อข้อง และมอบแนวทางนโยบายการปฏิบัติงานแก่กำลังพล ให้ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท ทั้งความรู้ความสามารถ และต้องมีวินัย ไม่สร้างเงื่อนไข การปฏิบัติงานต้องไม่ประมาท ดูแลสุขภาพกายและใจให้มีความพร้อมและตื่นตัวเสมอในการปฏิบัติภารกิจ

          ในโอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ได้เดินเข้าพื้นที่เยี่ยมและมอบเครื่องบริโภคเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แก่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ของกองร้อยทหารพรานที่ 4711 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการลาดตระเวนจรยุทธ์ดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้าน โดยได้เน้นย้ำการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ให้มีความปลอดภัย พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติให้เป็นตามนโยบาย / สั่งการของ แม่ทัพภาคที่ 4 ตลอดจนได้สั่งให้หน่วยได้ปฏิบัติการเชิงรุก จรยุทธ์เต็มรูปแบบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธี เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจและระมัดระวัง ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ และไม่ประมาท ในการปฏิบัติเเต่ละภารกิจ รวมทั้งควบคุมพื้นที่รับผิดชอบให้มีความปลอดภัย

           พร้อมกันนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เยี่ยมพบปะให้โอวาท และมอบเครื่องบริโภค แก่กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 พร้อมสอบถามความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้กำลังพลมีขวัญกำลังใจที่ดีและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อดูแลพื้นที่และดูแลประชาชนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า