รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565

221

          วันนี้ (3 กรกฎาคม 2565) เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 เพื่อสนองตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้ดำรงคงมั่นอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วัดวาอาราม สำนักสงฆ์ และพระสงฆ์สามารถดำรงอยู่ได้ เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา โดยมี พระเทพศิลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานในพื้นที่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พุทธศาสนิกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี

          สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยคณะทำงานที่ 3 จังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติขึ้น ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นที่พึ่งทางใจของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา ทั้งยังจรรโลงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รวมทั้งให้ผู้มีจิตศรัทธาที่เข้าร่วมอุปสมบทจำพรรษาได้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ทดแทนพระคุณบุพการี ตลอดจน ให้พระภิกษุใหม่ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

           ทั้งนี้ ในปีพุทธศักราช 2565 มีผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชา – อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 82 นาย ซึ่งหลังจากการบรรพชาอุปสมบทแล้ว  จะได้นิมนต์ไปจำพรรษา ในวัดที่มีความต้องการ พระภิกษุ ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า