รองแม่ทัพภาคที่ 4 พบปะมวลชนยามเช้าในพื้นที่อำเภอกาบัง “ห่วงเยาวชน ขอทุกฝ่ายช่วยดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิด”

38

วันนี้ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.45 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลกาบัง หมู่ที่ 1 บ้านบันนังดามา ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พบปะมวลชนยามเช้าในพื้นที่อำเภอกาบัง เป็นการพบปะดื่มน้ำชายามเช้าในรูปแบบ “ครอบครัวกาบัง” เพื่อพูดคุยรับฟังกันและกัน พร้อมร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็น รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ภายในชุมชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันของทุกฝ่าย โดยมี พลตรี ธนัช ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา , พันเอก สุรศักร  ทั่วด้าว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 นายอัมรันท์ บากา นายอำเภอกาบัง พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา  ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพบปะในครั้งนี้

           พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า สำหรับในพื้นที่ของอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ภายใต้ความรับผิดชอบโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เป็นพื้นที่ ที่มีความสงบสุขทุกฝ่ายต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งประชาชน และส่วนราชการ อยู่ร่วมกันเสมือนเป็นครอบครัวใหญ่ที่ช่วยกันดูแลบ้านเป็นอย่างดี แต่สิ่งที่กังวลและห่วงใย คือเรื่องของลูกหลานเยาวชนโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด และปัญหาเยาวชนถูกชักชวนไปร่วมกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม อยากให้ช่วยกันดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด เพราะเยาวชนคืออนาคตของชุมชนที่จะสานต่อในการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า