พสกนิกรชาวจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

285

     วันนี้ ( 12 สิงหาคม 2563 ) เวลา 10.00 น. ที่ วัดนิโรธสังฆาราม ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์   พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม  2563 โดยมี พระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   พร้อมด้วย พลตรี เกรียงไกร  ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า,  พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา,ข้าราชการ, ทหาร, ตำรวจ, หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวจังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธี

     โอกาสนี้ นายชัยสิทธิ์   พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมประกอบพิธีทางศาสนา โดยมี พระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์อนุโมทนา พร้อมถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมให้แก่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

     สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12  สิงหาคม 2563 จังหวัดยะลา จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนัก รัก และเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า