สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน การแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ

33

รับชม!! สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ตอน การแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ

ออกอากาศทาง ททบ.5 HD

 

ผลิตรายการโดย //ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.//

 

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า