ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ พัน.ร.เชิงรุก 1 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (344,178.00)

655

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.