ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.สันติสุข (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (332,000.00)

523

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.