ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.สงขลา 40 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (172,236.00)

544

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.