ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกิจกรรมซักซ้อมตามแผนรักษาความปลอดภัยตำบล ๒๙๐ ตำบล (๗.๒.๒.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

151