แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีมชาติไทย คว้าเหรียญในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ประเทศเวียดนาม

41

 มีรายชื่อดังนี้

  1. นายอาดีลัน เจ๊ะแมง เหรียญทอง
  2. นายอับดุลการีม คูลี เหรียญทอง
  3. นายซอบรี เจะนิ เหรียญทอง
  4. นายอับดุลรอฮีม ซีเดะ เหรียญทอง
  5. นายโครูลมหาฎี ยูโซะ เหรียญทองแดง
  6. นายอับดุลการีม ยูโซะ เหรียญทองแดง
  7. นายซาบีดีน สาและ เหรียญทองแดง
  8. สิบโทอิลยาส สาดารา เหรียญเงิน

นักกีฬาปันจักสีลัต

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า