สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน วันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจการดำเนินงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน นำเสนอตอน “พึงพาตนเอง และพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน”

248

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า