ทหารพราน 30 ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

35

          วันนี้ (15 พ.ค. 2565) ที่วัดเนรัญชราวาส อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พันเอก ภูมิสิน สอนสุภาพ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 นำกำลังพลของหน่วย ร่วมกับส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอบันนังสตา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และน้อมรำลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยมี นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานในพิธี

          วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ศาสดาของศาสนาพุทธ และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” และมักตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามปฏิทินจันทรคติของไทย โดยในประเทศไทย ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7 โดยจังหวัดยะลาในแต่ละพื้นที่ได้มีการจัดกิจกรรมการเข้าวัด ร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันวิสาขบูชา และจะมีพิธีเวียนเทียนในช่วงบ่ายของวันนี้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30