ทหารพราน 42 ร่วมมอบถุงยังชีพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

395

          เมื่อวันที่ (12 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.) ที่ ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4203 พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วย ร่วมกับ นายโอฬาร  บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง, หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ แพทย์ประจำตำบล และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมนำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค/บริโภค ไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อน ให้กับประชาชนในพื้นที่

ทรงพระเจริญหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า