มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนักเรียนที่คัดเลือกจากจดหมายของประชาชน สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

200

          วันนี้ (30 พฤษภาคม 2566) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา และนักเรียนที่คัดเลือกจากจดหมายของประชาชน จำนวน 13 คน นอกจากนี้ ได้มีการเชื่อมต่อระบบโปรแกรมการประชุมออนไลน์ ไปยังหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด เพื่อร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี , จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยมี พันเอก โชติ ยิกุสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี , พันเอก ก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส , พันเอก ปัญญาพล สุรทิณฑ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ,นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ร่วมมอบทุนให้กับนักเรียนในแต่ละพื้นที่ ตามลำดับ ตลอดจน ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจยะลา , ผู้แทนสำนักอำนวยการ , คณะครู อาจารย์ , ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วม

          พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า “กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้รับความกรุณาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2559 และได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมาแล้วกว่า 500 คน สำหรับในปีนี้ประธานมูลนิธิ คือ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ท่านติดภารกิจจึงไม่ได้เดินทางมาพบปะเยาวชน และได้มอบหมายให้เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็นผู้แทนมอบทุนผ่านระบบจอภาพ มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนเป็นคนกลาง เป็นสะพานบุญให้กับผู้ที่มีความพร้อม ที่จะมอบค่าใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกๆ หลานๆ ซึ่งมีผลการศึกษาดี มีความประพฤติเรียบร้อยศึกษาอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลโดยเฉพาะบริเวณชายแดน ในปีๆ หนึ่งมูลนิธิได้รับบริจาคเงินเพื่อนำไปมอบต่อให้จำนวนไม่น้อย หลายล้านบาท แต่เมื่อจัดสรรแล้ว อาจจะเป็นทุนไม่มากนัก เพราะเหตุว่ามีผู้ต้องการทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี เพราะฉะนั้น เมื่อรับทุนไปแล้ว ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม เอาไว้ใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม ให้เกิดความคุ้มค่า โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะร่วมเป็นสื่อกลางให้กับน้องๆ เยาวชนต่อไป เพื่อให้น้องๆ ลูกๆ ได้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา มีอาชีพที่สุจริต และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไป”

          ด้าน นางสาวบุษกร เสตสิทธิ์ อายุ 17 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กล่าวว่า “ขออนุญาตเป็นตัวแทนเพื่อนๆ นักเรียน กล่าวขอบคุณมูลนิธิที่ได้กรุณามอบทุนให้พวกหนู ในวันนี้พวกหนูขอกราบขอบพระคุณมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ที่ไม่ทอดทิ้งเยาวชน แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล มูลนิธิยังช่วยให้เยาวชนไทยได้มีอนาคต พวกหนูสัญญาว่าจะตั้งใจเรียน และนำสิ่งที่ดีงามที่ทางมูลนิธิและกองทัพไทยได้ช่วยเหลือประชาชนมาเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต พวกหนูรับทราบและรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งว่า ถ้าหากทุกท่านไม่เสียสละเพื่อเยาวชน ก็จะมีเยาวชนอีกหลายคนที่พลาดโอกาสไม่ได้ศึกษาต่อ ส่วนตัวครอบครัวของหนูมีพี่น้อง 2 คน เป็นคนที่ 2 หนูอาศัยกับบิดา หนูตั้งใจเรียนมาตั้งแต่เด็ก และเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน หรือแม้แต่กิจกรรมจิตอาสา หนูก็จะเข้าร่วมทุกครั้ง ทำให้หนูเป็นที่รู้จักของคุณครู และเพื่อนๆ หนูดีใจที่มีพี่ทหาร และคุณครูคัดเลือกให้หนูได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่อง ทำให้หนูได้ช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อ หนูขอขอบพระคุณท่านแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ได้มีนโยบายให้กองทัพได้พบปะกับประชาชน ทำให้หนูและเพื่อนๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษา หนูและเพื่อนๆ จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสานต่อภารกิจเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ และหนูขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาที่ได้รับทุนทุกคน ให้ตั้งใจเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อน พี่น้องมีความเสียสละแก่เพื่อนร่วมโลก มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขอบคุณค่ะ”

          สำหรับการมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ให้กับนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 34 ทุน ทุนละ 2,000 บาท โดยมีการจัดสรรทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจยะลา จำนวน 6 ทุน และจดหมายจากประชาชน จำนวน 8 ทุน รับมอบ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี จำนวน 5 ทุน , หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จำนวน 7 ทุน , หน่วยเฉพาะกิจสงขลา จำนวน 6 ทุน , หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จำนวน 2 ทุน โดยในช่วงก่อนเริ่มพิธีการ หน่วยได้ดำเนินการตามนโยบาย ด้วยการเปิดวิดีทัศน์ภารกิจของมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณซายแดน, วิดีทัศน์การมอบทุนการศึกษาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2560 – 2565 และพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 10 ตามด้วยบทเพลงบ้านเกิดเมืองนอน ให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับชมอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า