พบปะเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวกำลังพล เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

53

          วันนี้ (14 พ.ค.65) ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 เดินทางเข้าพบปะเยี่ยมเยียนครอบครัว พลทหาร อีสกานดา ยะการียา ทหารใหม่ ผลัด 1/65 โดยพลทหารดังกล่าว เป็นผู้ที่ตั้งใจเสียสละสมัครรับราชการเข้ามาเป็นทหารกองประจำการซึ่งมีความมุ่งมั่นต้องการที่จะรับใช้ชาติ แต่ด้วยทางบ้าน มีฐานะความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก บิดาป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ทางกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 จึงเดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นายยะปา ยะการียา อายุ 57 ปี ผู้เป็นบิดา ตามนโยบายของกองทัพบก ในการดูแลทหารกองประจำการ ซึ่งบิดาป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ไม่สามารถเคลื่อนไหวขาท่อนล่างได้เป็นเวลามากกว่า 10 ปี และจำเป็นต้องย้ายมาอาศัยกับพี่ชายที่ บ้านจือแร ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยดูแลบิดาแทนตนในระหว่างที่ ตนเองสมัครรับราชการเป็นพลทหาร

          ทั้งนี้ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 ยังได้มอบสิ่งของที่จำเป็น, ยารักษาโรค พร้อมทั้งนำหน่วยแพทย์บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อีกทั้งเปิดโอกาสให้ บิดาและญาติ ได้พูดคุยกับน้องทหารใหม่ผ่านทาง video conference เพื่อให้ทหารใหม่และญาติคลายความกังวล สร้างความเชื่อมั่นให้กับครอบครัวว่ากองทัพบกยังดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดี

กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่25

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า