ฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว “แม่ไม้มวยไทย” ให้กับเยาวชนในพื้นที่ สร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด

221

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย ทำการเปิดการฝึกสอนศิลปะการป้องกันตัว “แม่ไม้มวยไทย” ที่ค่ายมวย “ท.พราน 47” ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4703 บ้านตันหยง หมู่ที่ 2 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยฝึกสอนศิลปะการป้องกันตัว “แม่ไม้มวยไทย” ให้กับเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นการ สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในพื้นที่ได้ห่างไกลจากยาเสพติด และสิ่งยั่วยุต่างๆ

          มวยไทย เป็นกีฬาการต่อสู้ที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย ได้ใช้ทุกส่วนของร่างกายเป็นอาวุธ ทั้ง หมัด เท้า เข่า ศอก แล้ว ยังมีส่วนช่วยในด้านการฝึกฝนจิตใจอีกด้วย ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้เล็งเห็นว่า เยาวชนในพื้นที่มีความชื่นชอบการต่อยมวย อีกทั้งผู้ปกครอง และคนในชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ตลอดจนถึงผู้ปกครองก็ให้การสนับสนุน จึงได้จัดการฝึกสอนศิลปะการป้องกันตัว “แม่ไม้มวยไทย” ขึ้นมา เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งช่วยลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และดึงเยาวชนไม่ให้ถูกชักจูงเข้าสู่กระบวนการก่อเหตุความรุนแรง โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนสามารถส่งเยาวชนไปสู่การแข่งขันในเวทีต่างๆ และสร้างชื่อเสียงกลับมาในทุกครั้ง

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า